• Dvojice

  „Základná jednotka“ konceptu, ktorá či už sama o sebe, alebo v skupinách vždy spoľahlivo pritiahne pozornosť a dostane Vašu reklamu do centra diania.
 • Väčšie skupiny

  Potrebujete upútať naozaj vo veľkom? Pochod mestom zaručí, že budete neprehliadnuteľní. Pre zintenzívnenie vnemu je možná personalizácia oblečenia podľa požiadaviek klienta.
 • Sampling

  Zefektívňuje distribúciu letákov. Prostredníctvom boardu prebieha prvotné oslovenie. Ak si potom okoloidúci zoberú leták, vedia už, čo si berú – robia informované rozhodnutie.
 • Informovanie

  Vyvoláva iniciatívu u cieľovej skupiny keď ľudia, ktorí sa s našimi promotérmi počas kampane rozprávajú, ich väčšinou sami aktívne oslovujú. Ide o najefektívnejší spôsob oslovenia.
 • Podsvietenie

  Podsvietenie vo večerných hodinách zabezpečí kontakt na úplne inej úrovni a zvýrazní celú kampaň, ktorá sa tak stane neprehliadnuteľná

Odporúčame

Nasadenie BOARDOV
v centre mesta na komunikáciu vizuálom, podporenú rozdávaním letákov od zaškolených promotérov schopných verbálne komunikovať posolstvo kampane.

BIKE media
na cyklo-trasách napr. na bratislavskej hrádzi = ideálna komunikácia so zameraním na aktívnych ľudí.

SMART media
môže osloviť chodcov a vodičov v centrách veľkých miest, ale rovnako aj v menších obciach pri realizovaní lokálnej kampane.

Kombináciou našich médií Vám umožníme osloviť špecifickú cieľovú skupinu s výrazne efektívnym využitím Vašich zdrojov.
Šrotovné na reklamu!

Hovoriť o kríze a jej dopadoch na každodenné rozhodnutia či už jednotlivca, alebo firmy, je snáď už aj zbytočné. Informácie o jej vývoji a dôsledkoch na nás skáču z každého rohu. Štát i predajcovia ponúkajú svojim klientom balíčky opatrení, ľudovo známe pod pojmom „šrotovné“. Ambient Media Group s.r.o. sa takisto rozhodla v tomto neľahkom období umožniť klientom výhodne investovať do reklamy tým, že „zošrotovala“ ceny vybraných modelov kampaní až o 49 % !

Našim klientom boli prostredníctvom mailu rozoslané ponuky, ktoré umožňovali pri určitom objeme objednaných médií získať zľavu od 32 až do 49 %. Tá sa vzťahovala na dve naše momentálne využívané médiá - moving boardy a reklamné bicykle.

Podmienkou získať najnižšiu zľavu 32 % bolo objednanie 20-tich boardov, čo by zaručovalo urobiť napríklad v Bratislave masívnu kampaň typu Music City (viď foto v galérii). O 49 %-tný rabat sa mohli uchádzať záujemcovia s objednaným počtom minimálne 100 boardov čo by im umožnilo zorganizovať napríklad viacdňovú celoslovenskú kampaň vo všetkých krajských mestách.

S našou ponukou sme však oslovili aj nových klientov. Výhodnými cenovými ponukami sa chceme predstaviť novým zadávateľom a presvedčiť ich aby investovali do reklamy, ktorá je známa svojím jedinečným cieľovým zásahom, interaktivitou a efektivitou. Veď kde inde nájdete médiá, ktoré prídu priamo za klientom bez toho, aby musel zapínať televíziu, otvárať noviny alebo spomaľovať rýchlosť auta, aby si ju stihol prečítať?

Média našej spoločnosti - moving boardy, reklamné bicykle a skútre nájdu klientov kdekoľvek v meste. Zaujmú, oslovia, zanechajú dojem, prípadne spomienku v podobe letáka. Kombinácia jedinečného média a výhodnej zľavy je ten najlepší spôsob, ako v čase krízy lacno no efektívne osloviť svoju klientelu.
 

TOPSmartMedia Vám prináša dokonalý zážitok z reklamy. Reklamné autíčko ťahajúce štýlový príves bolo v plnom nasadení aj počas prázdninových dní a pozývalo všetkých do Magio kina na skvelé filmy zadarmo. Ozvučený príves umožnil rozšíriť reklamné posolstvo do ulíc Bratislavy prostredníctvom nahratého reklamného spotu, pútavé plagáty umiestnené z troch strán prívesu zaujali okoloidúcich vodičov v autách i ľudí na chodníkoch, zastávkach a v prostriedkoch MHD.

© Obrázok, s.r.o. - reklamná agentúra
Čeština (Česká republika)Slovenčina (Slovenská republika)