• Board

  Koncept pozostávajúci z viacerých podsvietených mobilných billboardov (citylightov), ktoré na svojich chrb- toch nosia promotéri, vďaka čomu spoľahlivo dopraví reklamu priamo medzi ľudí.
 • Smart

  Štýlové Smarty ťahajúce príves s reklamou (citylight), ktoré na Slovensko prinášame ako franchise medzinárodnej spoločnosti Ambient Media World Wide pôsobiacej v tejto oblasti už 10 rokov.
 • Bike

  Špeciálne vyvinutý kompaktný rekla- mný bicykel – trojkolka obsahujúci integrovaný reklamný nosič s dvoma reklamnými plochami veľkosti 1 200 x 1 800 mm.
 • Street Art

  Skupina inovatívnych reklamných médií zahŕňajúca produkty Street Wash, Chalk Ads a Street Art Individual...
 • Bluetooth Marketing

  Všetky naše médiá (boardy, bicykle a skútre) je na želanie možné doplniť o vysielanie multimediálnych správ do mobilných telefónov prostredníctvom bluetooth vysielačov zabudovaných v médiách.

Odporúčame

Nasadenie BOARDOV
v centre mesta na komunikáciu vizuálom, podporenú rozdávaním letákov od zaškolených promotérov schopných verbálne komunikovať posolstvo kampane.

BIKE media
na cyklo-trasách napr. na bratislavskej hrádzi = ideálna komunikácia so zameraním na aktívnych ľudí.

SMART media
môže osloviť chodcov a vodičov v centrách veľkých miest, ale rovnako aj v menších obciach pri realizovaní lokálnej kampane.

Kombináciou našich médií Vám umožníme osloviť špecifickú cieľovú skupinu s výrazne efektívnym využitím Vašich zdrojov.
Voľby do VÚC
Október, november 2009
Ambient Media Group sa na prelome mesiacov október a november roku 2009 po prvý krát vo svojej histórii zapojila do politickej kampane.

Reklamné médiá moving board a promobike boli využité na prezentáciu politického kandidáta na post poslanca do VÚC za stranu Most – Híd. Reklamná kampaň trvala dva týždne a bola rozdelená na bikovú a boardovú časť. Efektívnosť oboch médií sme testovali v nových lokalitách, konkrétne v mestách Ilava, Nová Dubnica a Dubnica nad Váhom.

Kampaň odštartovali reklamné trojkolky, ktoré sa postupne vo všetkých troch mestách objavovali v ich najfrekventovanejších častiach, teda príjazdových cestách do centra, na námestiach a autobusových staniciach. Bicykle aj promotéri pri tejto kampani úspešne prešli skúškou odolnosti a zručnosti, nakoľko terén v mestách nebol pre biky najideálnejší. Napriek menšiemu počtu obyvateľov, na aké sme zvyknutí z kampaní v krajských mestách, sa promobiky tešili veľkému záujmu okoloidúcich a promotéri neustále čelili množstvu zvedavých otázok.

Podobne na tom bolo aj naše ďalšie médium – moving boardy, ktoré biky vystriedali o týždeň neskôr. 14 promotérov bolo opäť rozmiestnených do strategických lokalít, kde sa predpokladal najhustejší pohyb ľudí, teda námestia, pešie zóny, či okolia obchodných stredísk. Miestni obyvatelia ich často pristavovali. Najčastejšie sa ich otázky týkali nového politického kandidáta, príslušnosti k slovensko-maďarskej strane, jeho politického programu a povesti. A hoci kandidát nakoniec v zastupiteľstve miesto nezískal, reklamnú kampaň do volieb VÚC si budú ľudia ešte dlho pamätať.

 

TOPSmartMedia Vám prináša dokonalý zážitok z reklamy. Reklamné autíčko ťahajúce štýlový príves bolo v plnom nasadení aj počas prázdninových dní a pozývalo všetkých do Magio kina na skvelé filmy zadarmo. Ozvučený príves umožnil rozšíriť reklamné posolstvo do ulíc Bratislavy prostredníctvom nahratého reklamného spotu, pútavé plagáty umiestnené z troch strán prívesu zaujali okoloidúcich vodičov v autách i ľudí na chodníkoch, zastávkach a v prostriedkoch MHD.

© Obrázok, s.r.o. - reklamná agentúra
Čeština (Česká republika)Slovenčina (Slovenská republika)