• Street Wash

    Aplikácia vydrží 1 – 3 mesiace v závislosti od poveternostných podmienok, typu a povrchu, miery jeho zašpinenia. V záujme dosiahnutia čo najvyššieho kontrastu odporúčame prednostne vyberať lokality s betónovým povrchom.
  • Chalk Ads

    Keďže životnosť kriedového nápisu je obmedzená, médium je veľmi efektívne na upriamenie pozornosti na eventy v deň ich konania. Výhodou je vyšší kontrast a možnosť farebného prevedenia. Zvlášť vhodné sú v lokalitách s asfaltovým povrchom.
  • Street Art individual

    Plochy rôzneho charakteru a veľkosti (múry, steny budov, mosty a podjazdy) dokážu technológie Street Wash a Chalk Ads premeniť na unikátnu a pútavú reklamu prispôsobenú individuálnym požiadavkám klienta. KREATIVITE SA MEDZE NEKLADÚ!!!

Odporúčame

Nasadenie BOARDOV
v centre mesta na komunikáciu vizuálom, podporenú rozdávaním letákov od zaškolených promotérov schopných verbálne komunikovať posolstvo kampane.

BIKE media
na cyklo-trasách napr. na bratislavskej hrádzi = ideálna komunikácia so zameraním na aktívnych ľudí.

SMART media
môže osloviť chodcov a vodičov v centrách veľkých miest, ale rovnako aj v menších obciach pri realizovaní lokálnej kampane.

Kombináciou našich médií Vám umožníme osloviť špecifickú cieľovú skupinu s výrazne efektívnym využitím Vašich zdrojov.
STREET ART
Nový spôsob reklamy, ktorý čerpá z trendov mestského životného štýlu. Street Wash a Chalk Ads predstavujú nový účinný nástroj guerilla marketingu vhodný tak na podporu imidžových kampaní a dlhodobého budovania brand awarness ako aj na krátkodobú podporu jednorázových promo akcií či eventov.

Street Wash

Unikátny spôsob reklamy známy vo svete aj pod názvom čisté grafiti alebo reverse grafiti spočíva v „umytí“ reklamného vizuálu (loga, textu, obrazca) priamo na dlažbu či chodník.

Chalk Ads

Obdoba média Street Wash, kde sa reklama na chodníky namiesto umytia „vykrieduje“. Keďže životnosť kriedového nápisu je obmedzená, toto médium je veľmi efektívne na upriamenie pozornosti na eventy a promo akcie v deň ich konania alebo launchu.

Street Art individual

Naše médiá nájdu uplatnenie nie len na chodníkoch. Plochy rôzneho charakteru a veľkosti (zanedbané múry, steny budov, mosty a podjazdy) dokážu technológie Street Wash a Chalk Ads premeniť na unikátnu a pútavú reklamu prispôsobenú individuálnym požiadavkám klienta. KREATIVITE SA MEDZE NEKLADÚ!!!

Viac informácií
 

© Obrázok, s.r.o. - reklamná agentúra
Čeština (Česká republika)Slovenčina (Slovenská republika)