• Cruising

  Štýlové smarty idúce za sebou Vám zaručia dokonalú pozornosť verejnosti. Počas niekoľkých hodín kampane tak možno efektívne zasiahnuť všetky dôležité lokality v meste.
 • 300˚ viditeľnosť

  Len nedávno boli na svetové trhy uvedené nové trojstranné prívesy, ktoré prinášajú klientom neporovnateľne vyššiu pridanú hodnotu. Slovensko sa stane prvou krajnou s výlučne trojstrannými prívesmi.
 • Interakcia

  Konvoj nie sú len autá, sú to aj školení promotéri, ktorí propagujú značku a produkt vždy keď konvoj zastaví. Tí zároveň poskytujú cennú spätnú väzbu už počas kampane.
 • Sampling

  Pri pravidelných zastávkach môžu promotéri distribuovať vzorky, letáky či iný propagačný materiál. Vďaka trojstranným prívesom s rozmerným úložným priestorom zvládnu smarty bez problémov akékoľvek samplingové akcie.
 • Personalizácia

  Klient si môže ľubovoľne zvoliť trasy, lokality zastávok, časy kampaní, takisto je možné doplniť kampaň o zvukovú produkciu prípadne o dodatočného promotéra/hostesku. Samozrejmá je personalizácia oblečenia podľa požiadaviek klienta.

Odporúčame

Nasadenie BOARDOV
v centre mesta na komunikáciu vizuálom, podporenú rozdávaním letákov od zaškolených promotérov schopných verbálne komunikovať posolstvo kampane.

BIKE media
na cyklo-trasách napr. na bratislavskej hrádzi = ideálna komunikácia so zameraním na aktívnych ľudí.

SMART media
môže osloviť chodcov a vodičov v centrách veľkých miest, ale rovnako aj v menších obciach pri realizovaní lokálnej kampane.

Kombináciou našich médií Vám umožníme osloviť špecifickú cieľovú skupinu s výrazne efektívnym využitím Vašich zdrojov.
SMART MEDIA
Smart Media je originálny koncept medzinárodnej spoločnosti Ambient Media World Wide, ktorá už takmer desaťročie pôsobí na kľúčových trhoch po celom svete. Koncept spočíva vo viacerých reklamných prívesoch navrhnutých špeciálne pre Ambient Meda, ťahaných za sebou štýlovými autíčkami Smart.

Má rovnakú filozofiou ako moving board. Možno ho presne zacieliť podľa požiadaviek klienta čo do lokality a času kampane a je obohatené o ľudskú interakciu. Kým moving moard zasiahne centrum miest a pešie zóny, Smartmedia je schopná pokryť celé ostatné územie mesta. Špecifickým prínosom je trojstranný dizajn reklamného nosiča zaručujúci viditeľnosť reklamy z každého uhla čím sa výrazne predĺži celková dĺžka kontaktu.

Viac informácií
 

TOPSmartMedia Vám prináša dokonalý zážitok z reklamy. Reklamné autíčko ťahajúce štýlový príves bolo v plnom nasadení aj počas prázdninových dní a pozývalo všetkých do Magio kina na skvelé filmy zadarmo. Ozvučený príves umožnil rozšíriť reklamné posolstvo do ulíc Bratislavy prostredníctvom nahratého reklamného spotu, pútavé plagáty umiestnené z troch strán prívesu zaujali okoloidúcich vodičov v autách i ľudí na chodníkoch, zastávkach a v prostriedkoch MHD.

© Obrázok, s.r.o. - reklamná agentúra
Čeština (Česká republika)Slovenčina (Slovenská republika)