• Dvojice

  „Základná jednotka“ konceptu, ktorá či už sama o sebe, alebo v skupinách vždy spoľahlivo pritiahne pozornosť a dostane Vašu reklamu do centra diania.
 • Väčšie skupiny

  Potrebujete upútať naozaj vo veľkom? Pochod mestom zaručí, že budete neprehliadnuteľní. Pre zintenzívnenie vnemu je možná personalizácia oblečenia podľa požiadaviek klienta.
 • Sampling

  Zefektívňuje distribúciu letákov. Prostredníctvom boardu prebieha prvotné oslovenie. Ak si potom okoloidúci zoberú leták, vedia už, čo si berú – robia informované rozhodnutie.
 • Informovanie

  Vyvoláva iniciatívu u cieľovej skupiny keď ľudia, ktorí sa s našimi promotérmi počas kampane rozprávajú, ich väčšinou sami aktívne oslovujú. Ide o najefektívnejší spôsob oslovenia.
 • Podsvietenie

  Podsvietenie vo večerných hodinách zabezpečí kontakt na úplne inej úrovni a zvýrazní celú kampaň, ktorá sa tak stane neprehliadnuteľná

Odporúčame

Nasadenie BOARDOV
v centre mesta na komunikáciu vizuálom, podporenú rozdávaním letákov od zaškolených promotérov schopných verbálne komunikovať posolstvo kampane.

BIKE media
na cyklo-trasách napr. na bratislavskej hrádzi = ideálna komunikácia so zameraním na aktívnych ľudí.

SMART media
môže osloviť chodcov a vodičov v centrách veľkých miest, ale rovnako aj v menších obciach pri realizovaní lokálnej kampane.

Kombináciou našich médií Vám umožníme osloviť špecifickú cieľovú skupinu s výrazne efektívnym využitím Vašich zdrojov.

Moving Board špecifikáciaa

Základom konceptu je reklamný panel moving board s dvoma plochami – veľkou na chrbte a menšou, viditeľnou spredu (nad hlavou promotéra). Nová generácia boardov navyše využíva technológiu podsvietenia prostredníctvom LED diód, čo zabezpečí dokonale rovnomerné podsvietenie s vysokým jasom. 

Samotný nosič teda spĺňa náročné kritéria dizajnu a kvality vyhotovenia. Čo mu však dáva pridanú hodnotu oproti klasickým outdoorovým reklamným médiám je práve promotér:

 1. Vždy prekvapí a zaujme - Vďaka „nohám“ sa moving board dostane na miesta, kde ľudia na reklamu nie sú zvyknutí.
 2. Je v centre diania - Vďaka „nohám“ tiež zaručí umiestnenie reklamy tam, kde ho uvidí čo najviac ľudí počas celej dĺžky trvania kampane.
 3. Zabezpečí kontakt na úplne novej úrovni – Ak sa boardy pohybujú v smere chôdze, dochádza k mnohonásobnému, resp. oveľa dlhšiemu kontaktu, ako keby chodci iba prechádzali okolo statickej reklamy.
 4. Poskytuje spätnú väzbu - Živý človek ako súčasť boardu zabezpečuje interaktivitu média. Získava dôležité informácie o vnímaní kampane či najčastejšie kladených otázkach a umožní tak klientovi reagovať ešte počas trvania kampane.
 5. Neprekáža - Príde. Zanechá dojem. Odíde. Tým, že sa moving board pohybuje v uliciach len po dobu nevyhnutnú na efektívne odkomunikovanie reklamného posolstva, vyhýba sa problémom niektorých reklamných nosičov, ktoré svojím kontroverzným umiestnením vzbudzujú negatívne nálady u obyvateľstva. A to je vlastnosť, ktorá významne prispieva k celkovému pozitívnemu vnímaniu kampane.
 

TOPSmartMedia Vám prináša dokonalý zážitok z reklamy. Reklamné autíčko ťahajúce štýlový príves bolo v plnom nasadení aj počas prázdninových dní a pozývalo všetkých do Magio kina na skvelé filmy zadarmo. Ozvučený príves umožnil rozšíriť reklamné posolstvo do ulíc Bratislavy prostredníctvom nahratého reklamného spotu, pútavé plagáty umiestnené z troch strán prívesu zaujali okoloidúcich vodičov v autách i ľudí na chodníkoch, zastávkach a v prostriedkoch MHD.

© Obrázok, s.r.o. - reklamná agentúra
Čeština (Česká republika)Slovenčina (Slovenská republika)