• Dvojice

  „Základná jednotka“ konceptu, ktorá či už sama o sebe, alebo v skupinách vždy spoľahlivo pritiahne pozornosť a dostane Vašu reklamu do centra diania.
 • Väčšie skupiny

  Potrebujete upútať naozaj vo veľkom? Pochod mestom zaručí, že budete neprehliadnuteľní. Pre zintenzívnenie vnemu je možná personalizácia oblečenia podľa požiadaviek klienta.
 • Sampling

  Zefektívňuje distribúciu letákov. Prostredníctvom boardu prebieha prvotné oslovenie. Ak si potom okoloidúci zoberú leták, vedia už, čo si berú – robia informované rozhodnutie.
 • Informovanie

  Vyvoláva iniciatívu u cieľovej skupiny keď ľudia, ktorí sa s našimi promotérmi počas kampane rozprávajú, ich väčšinou sami aktívne oslovujú. Ide o najefektívnejší spôsob oslovenia.
 • Podsvietenie

  Podsvietenie vo večerných hodinách zabezpečí kontakt na úplne inej úrovni a zvýrazní celú kampaň, ktorá sa tak stane neprehliadnuteľná

Odporúčame

Nasadenie BOARDOV
v centre mesta na komunikáciu vizuálom, podporenú rozdávaním letákov od zaškolených promotérov schopných verbálne komunikovať posolstvo kampane.

BIKE media
na cyklo-trasách napr. na bratislavskej hrádzi = ideálna komunikácia so zameraním na aktívnych ľudí.

SMART media
môže osloviť chodcov a vodičov v centrách veľkých miest, ale rovnako aj v menších obciach pri realizovaní lokálnej kampane.

Kombináciou našich médií Vám umožníme osloviť špecifickú cieľovú skupinu s výrazne efektívnym využitím Vašich zdrojov.
Press Ambient Media Group

 
November 2010

       
Jún 2010
Apríl 2010 Január 2009 November 2009


       
September 2009
Júl 2009 Máj 2009Apríl 2009

     
Október 2008
Október 2008September 2008August 2008

   
Júl 2008
Júl 2008Júl 2008Máj 2008

     
Marec 2008
Február 2008December 2007November 2007

     
Október 2007
August 2007Júl 2007Máj 2007

 
Január 2007
Január 2007

 

© Obrázok, s.r.o. - reklamná agentúra
Čeština (Česká republika)Slovenčina (Slovenská republika)