• Dvojice

  „Základná jednotka“ konceptu, ktorá či už sama o sebe, alebo v skupinách vždy spoľahlivo pritiahne pozornosť a dostane Vašu reklamu do centra diania.
 • Väčšie skupiny

  Potrebujete upútať naozaj vo veľkom? Pochod mestom zaručí, že budete neprehliadnuteľní. Pre zintenzívnenie vnemu je možná personalizácia oblečenia podľa požiadaviek klienta.
 • Sampling

  Zefektívňuje distribúciu letákov. Prostredníctvom boardu prebieha prvotné oslovenie. Ak si potom okoloidúci zoberú leták, vedia už, čo si berú – robia informované rozhodnutie.
 • Informovanie

  Vyvoláva iniciatívu u cieľovej skupiny keď ľudia, ktorí sa s našimi promotérmi počas kampane rozprávajú, ich väčšinou sami aktívne oslovujú. Ide o najefektívnejší spôsob oslovenia.
 • Podsvietenie

  Podsvietenie vo večerných hodinách zabezpečí kontakt na úplne inej úrovni a zvýrazní celú kampaň, ktorá sa tak stane neprehliadnuteľná

Odporúčame

Nasadenie BOARDOV
v centre mesta na komunikáciu vizuálom, podporenú rozdávaním letákov od zaškolených promotérov schopných verbálne komunikovať posolstvo kampane.

BIKE media
na cyklo-trasách napr. na bratislavskej hrádzi = ideálna komunikácia so zameraním na aktívnych ľudí.

SMART media
môže osloviť chodcov a vodičov v centrách veľkých miest, ale rovnako aj v menších obciach pri realizovaní lokálnej kampane.

Kombináciou našich médií Vám umožníme osloviť špecifickú cieľovú skupinu s výrazne efektívnym využitím Vašich zdrojov.

© Obrázok, s.r.o. - reklamná agentúra
Čeština (Česká republika)Slovenčina (Slovenská republika)